„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?…

Donation Confirmation