Kolejna wyprawa marzeń za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przekazanie wspaniałych prac. Dowodzą one Waszej doskonałej znajomości krajobrazów Ameryki Południowej, jej unikatowej kultury i osobliwych walorów turystycznych. Gratulujemy talentów artystycznych w przedstawianiu swoich marzeń o wyprawie do tej części świata. Mamy nadzieję, że wszystkie Wasze plany szybko się zrealizują. https://sites.google.com/sp34.torun.pl/podrozemaleiduze/edycje/2023